Massage healing

Massage healing of een ‘helende massage’ gaat een stap verder dan een ontspanningsmassage. We  starten met een korte focussessie waarbij je, met gesloten ogen, de aandacht richt op wat zich in het hier en nu in jouw binnenwereld aandient en wat we ‘meenemen’ tijdens de massage. Jouw lichaam is hierbij de schatkamer van jouw zelfhelend vermogen.

Het is tegelijk ook ‘een gesprek’ tussen de masseur en de gemasseerde waarin ruimte kan ontstaan voor ‘ontlading’ van spanning of emoties. Het is zodoende altijd een uniek proces en iedere keer weer anders.

Na een helende massage die ik zelf heb ontvangen had ik het volgende opgeschreven:

“Terwijl ik mentaal ‘alles’ op een rijtje had bleef ik zowel fysiek als emotioneel tegen patronen van mezelf aan lopen. Ik was op een punt gekomen dat ik voelde dat de werkelijke verandering voorbij het mentale en het denken lag. Ik wilde met deze massage vooral mijn lichaam laten ‘spreken’ en mijn hoofd laten “zwijgen”. Ik heb de massage ervaren als een reis met mezelf. Mijn lichaam sprak een eigen taal en ik verbaasde mij over haar geluid, de overgave en de eerlijkheid”.

Een helende massage duurt 90 minuten.